speciális védjegyek

Speciális védjegyek – melyik mire jó?

Általános tapasztalatunk, hogy Ügyfeleink nagyjából tisztában vannak a (kereskedelmi) védjegy vagy laikusabb nyelven márka fogalmával, annak fő rendeltetéseivel. Tudják tehát, hogy egy lajstromozott védjegyet kizárólag annak jogosultja, vagy az általa felhatalmazott természetes vagy jogi személy használhat. Fő célja pedig, hogy a jogosultat, illetve az ő termékeit és szolgáltatásait elhatárolja más piaci szereplőktől, illetve azok termékeitől…