Dorottya feladatai közé elsődlegesen védjegy ügyek, illetve a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogérvényesítési kérdések tartoznak. Angolul és németül beszél.

Dorottya 2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-
és Államtudományi Karán
. A Heidelbergi Egyetem Jogi Karán folytatott posztgraduális képzését követően a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett infokommunikációs szakjogász képesítést. Jogi szakvizsgáját 2010-ben abszolválta.

Tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek (MIE), a Magyar Védjegyegyesületnek, az AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) Magyar Csoportjának, valamint a Nemzetközi Védjegyegyesületnek (INTA).

A diploma megszerzését követően két évig ügyvédjelöltként
főként munkajoggal és klasszikus polgári joggal foglalkozott. Ezt követően közel három évig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában jogi ügyintézőként dolgozott, ahol elsődlegesen lajstromozott iparjogvédelmi oltalmakkal kapcsolatos hatósági feladatokat látott el.

Rendszeresen oktat iparjogvédelmi alapismereteket a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.

Dr. Vittay Dorottya
jogtanácsos
d.vittay@kovaripatent.hu