Zoltán a Kovári Kft. alapítója elsődlegesen szabadalmakkal foglalkozik, ezen túlmenően sok éves tapasztalattal rendelkezik a védjegyek, a formatervezési minták (design) és az ezekkel kapcsolatos jogérvényesítési kérdésekkel kapcsolatosan is.

Szabadalmi ügyvivői pályafutását az Advopatent Szabadalmi és Védjegy Irodában kezdte 2004-ben, majd 2008-ban megalapította a Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-t, egy független, magyar iparjogvédelmi képviseleti irodát.

Vegyészmérnöki és okleveles biológusmérnöki képesítését a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, majd szerkezeti biológia területén szerzett Ph.D. fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Négy éven keresztül dolgozott a Richter Gedeon Nyrt. felfedező kutatásában molekulatervezőként, illetve itt töltötte szabadalmi ügyvivőjelölti idejét. Kutatóként dolgozott az MTA SzBK Enzimológiai Intézeténél is. Természettudományos pályafutása során foglalkozott kis- és makromolekulás szerkezetfelderítéssel, volt gyógyszerkutatási projektvezető, foglalkozott fehérjeklónozással. Munkáit konferenciákon és nemzetközi közleményekben mutatta be.

Tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek (MIE), elnökségi tagja a Magyar Védjegyegyesületnek, elnökségi póttagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, tagja az Európai szabadalmi ügyvivők egyesületének (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, EPI), itt a fegyelmi bizottság magyar delegáltja, az UNION magyar csoportjának, a Nemzetközi Védjegyegyesületnek (INTA), elnökhelyettese az AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) magyar csoportjának, valamint az Iparjogvédelmi Szakértői Testület
elnökségi tagja.

Dr. Kovári Zoltán
magyar és európai szabadalmi ügyvivő,
ügyvezető
z.kovari@kovaripatent.hu