Előfordulhat, hogy a meglévő iparjogvédelmi oltalom ellenére egy másik piaci szereplő az oltalom alatt álló megoldást valamilyen módon felhasználja. Ilyen esetekben általában igyekszünk peren kívül eltántorítani a jogsértőt a tevékenységétől. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a bíróság előtti eljárásban szerzünk érvényt ügyfelünk jogos igényének.

Az is megtörténhet, hogy ügyfelünket éri az a vád, hogy másnak az iparjogvédelmi jogát sérti a tevékenysége. Ilyen esetben is támogatjuk az ügyfelünket tanácsadással, illetve megfelelő védekezés kidolgozásával és ennek során a hatóságok, bíróságok előtti képviselet ellátásával.

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy egy versenytárs alaptalanul kapott oltalmat egy megoldására, akkor lehetőség van az alaptalannak vélt oltalom megtámadására és ezáltal megsemmisítésére vagy törlésére.

Az iparjogvédelmi jogérvényesítés egy speciális területe a feltalálóknak, alkotóknak, szerzőknek, nemesítőknek járó díj. Amennyiben egy munkáltató alaptalanul elzárkózik például a találmányi díj megfizetésétől, vagy akár egy munkavállalónak túlzott a díjigénye, először igyekszünk a felek között közvetíteni a békés úton elérhető megoldások felderítése érdekében, ennek eredménytelensége esetén bírósághoz fordulunk.