A nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb.) jogi oltalmát a növényfajta-oltalom biztosítja. Ez az oltalom tulajdonosának kizárólagos jogot ad annak hasznosítására, illetve hogy arra másnak engedélyt adjon. Az oltalom keretében a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül hasznosítja az oltalmazott fajtát. A Magyarországon érvényes növényfajta-oltalmat nemzeti vagy – az Európai Unió területére kiterjedően – közösségi fajtaoltalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a növényfajta megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz új, megkülönböztethető, egynemű, állandó és azonosításra alkalmas fajtanévvel látták el.