A Kovári Kft. teljeskörű szabadalmi ügyvivői képviseleti szolgáltatást nyújt mind magyar, mind külföldi ügyfelei számára. Tevékenységünk kiterjed általános és konkrét ügyekben való tanácsadásra, iparjogvédelmi oltalomszerzéssel, fenntartással és jogérvényesítéssel kapcsolatos képviselet ellátására mind magyarországi, mind külföldi hivatalok, hatóságok és bíróságok előtt. Ügyfeleink igényei szerint részt veszünk partnereikkel való tárgyalásaik során, egyedi döntési pontok elérésekor részletes elemzések készítésével segítjük a megalapozott döntéshozatalt.

Szabadalom, találmány

Szabadalom, találmány

Találmány egy termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldás, az azon fennálló jogi oltalom pedig a szabadalom. Így tehát szabadalom az új és feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmányok jogi oltalmát biztosítja a technika bármely területén, mely által a jogosult kizárólagos jogot szerez a találmány hasznosítására.

használati minta

Használati minta

A találmányi szintet el nem érő műszaki ötletek esetén gyakran esik a választás a használati mintaoltalomra. Használati minta lehet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére, vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás.

logó levédése

Védjegy, márkanév, logó

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgál. Ha az Ön, vagy vállalkozása által használt logó, márkanév, jelmondat stb. alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen, úgy az védjegyoltalomban részesülhet, ami igen fontos marketing funkcióval is bír.

jogszerzés

Formatervezési minta (Design)

A formatervezési minta egy termék egészének vagy részének – ideértve a díszítését is – megjelenését hivatott védeni, ha az új és egyéni jellegű. Termék lehet bármely ipari vagy kézműipari árucikk, de terméknek minősülhet például a csomagolás, vagy akár a nyomdai betűformák is.

Növényfajta-oltalom

Növényfajta-oltalom

A nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb.) jogi oltalmát a növényfajta-oltalom biztosítja, ami az oltalom tulajdonosának kizárólagos jogot ad annak hasznosítására, illetve hogy arra másnak engedélyt adjon. Az oltalom keretében a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül hasznosítja az oltalmazott fajtát.

jogérvényesítés

Jogérvényesítés

Előfordulhat, hogy a meglévő szabadalom, védjegy, vagy más iparjogvédelmi oltalom ellenére szükséges a jogunknak érvényt szerezni. Ilyen esetekben elsősorban peren kívül megegyezésre törekszünk, de ha ez nem vezet eredményre, akkor a bírósági előtti eljárásban szerzünk érvényt ügyfelünk jogos igényének.