A Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. 2009-ben történt megalapításának célja egy olyan szabadalmi ügyvivői képviselet létrehozása volt, amely egyrészt infrastrukturálisan, másrészt szaktudás szempontjából is megfelel a nemzetközi gyakorlat támasztotta követelményeknek és mindemellett találkozik az ügyfelek sajátos és folyamatosan változó igényeivel is.

Sokéves, a szellemi alkotások joga területén megszerzett munkatapasztalatunk lehetővé teszi, hogy teljes körű iparjogvédelmi szolgáltatásokat nyújtsunk szabadalom, védjegy vagy akár a formatervezési minta (design) területén, ideértve a jogszerzésen és annak fenntartásán át, a jogérvényesítés eseteit is.

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi továbbképzéseken és konferenciákon hallgatóként és előadóként egyaránt. Kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerünk biztosítja, hogy a külföldi oltalomszerzés, fenntartás és jogérvényesítés során is megbízható partnerek bevonásával képviseljük ügyfeleinket. Irodánk, illetve munkatársaink számos magyar és nemzetközi iparjogvédelmi szervezetnek a tagjai, illetve büszkék vagyunk nemzetközi elismeréseinkre is.


– Jog a kreativitás szolgálatában –